Reply to "Say Something Completely Random And Off Topic"

quote:
Originally posted by VinT:
Arrr, happy Talk Like a Pirate Day !


Now a days it's more like: Istaag ama waan ku tooganayaa! Imissa qof baa saran markabkan? Jibaha dhulka dhig! Gacmaha madaxa saar…

Bang.
×
×
×
×